היורשות של  M-50  האזניות הטובות  שממשיכות להציב את הרף לאזניות בעולם  הM-50X מגיעות עם שלושה כבלים
לנוחות וחיבור ננעל איכותי לאזניות כדי שלא תידרשו למחברים שמתנתקים כלומר חיבור אחיד ומקצועי יותר .
הM-50X מגיעות בשני צבעים השחור והלבן ומהדורה מוגבלת של שחור וכחול והכבלים תואמים בצבע.

אודיו טכניקה שמרו על איכות בניה וחומרים שאתם רגילים מה-M-50 הקודמות בהבדל קטן שהריפוד לאוזן עבה קצת יותר והפתח לאוזן גדול יותר