AUDIO TECHNICA בגלי צה"ל

#גלי_צהל נשמעים מהיום טוב יותר בזכות הרכש החדש שלהם,
6 מיקרופונים לאולפני רדיו מדגם: BP40.

הם גם שומעים טוב יותר בזכות הרכש החדש שלהם
14 אוזניות מדגם: ATH-M40X.

כמובן שכל הציוד מתוצרת AUDIO TECHNICA.

הרכישה התבצעה רק לאחר בדיקה מדוקדקת ויסודית שערכו הטכנאים הבכירים בתחנה.