כתבה מתוך האתר של AUDIO TECHNICA למפיצים אשר לקחה את משכן הכנסת

כ-CASE STUDY בינלאומי.