מיקרופון דש חוטי ATR-3350x

מיקרופון דש מינאטורי הכולל מארז סוללה איטנגרלי
כולל מחבר 3.5 מ"מ המתאים לחיבור למצלמה או למחשב
קפסולה Omnidirectional
כבל באורך 3 מטר.