מיקרופון דש חוטי ATR-3350x

מיקרופון דש מינאטורי הכולל מארז סוללה איטנגרלי
כולל מחבר 3.5 מ"מ המתאים לחיבור למצלמה או למחשב
קפסולה Omnidirectional
קליפס לתפיסה על דש הבגד
וכבל באורך 3 מטר.
מק"ט 4600-164