מתאם אודיו GMC-30

מתאם אודיו עם 3 יציאות לכבלי רשת לחיבור 30 עמדות מיקרופון

והמרת החיבור לכבל אודיו עם מוצא XLR או PL

קובץ PDF