מתאם אודיו GMC-60

מתאם אודיו עם 6 יציאות לכבלי רשת לחיבור 60 עמדות מיקרופון

והמרת החיבור לכבל אודיו עם מוצא XLR או PL

קובץ PDF