רמקול סאב מוגבר HS-20

רמקול סאב מוגבר הכולל

2 אלמנטים בגודל "10 

תחום היענות 40Hz-60Hz

מגבר פנימי בהספק 1600וואט

נצילות 135dB

מתוצרת VUE AUDIOTECHNIK.