איקולייזר PV-231EQ

  • אקולייזר סטריאו 1/3 אוקטבה,
  • 31תחומי כיוון בכל צד,
  • 12db-/+,
  • גובה2U.
  • יציאות מאוזנות.

קובץ PDF