מיתוג אזורים ZONED OUT

קופסת מיתוג ל-6 אזורי כריזה עם מתג ראשי

מותאם למוצא של מגבר 100v Line

 

קובץ PDF