תושבת למיקרופון AT-8615RS

תושבת למיקרופון כבדה עם מפסק הפעלה

כוללת חיבור מוצא XLR בחלק האחורי ולחיבור כניסת XLR למיקרופון בחלק העליון

מתוצרת חברת AUDIO TECHNICA

מק"ט 8700-534

קובץ PDF