מיקרופון קונדנסר ATR-6550

מיקרופון קונדנסר טלמייק.
כולל מחבר 3.5mm לחיבור למצלמה
מתג לקביעת טווח קליטה רחב או קצר
תחום היענות 70Hz – 20KHz
כולל תפס למצלמה, תפס לסטנד, מגן רוח וסוללה
מק"ט 4600-328